ชื่อไทย : เอื้องแซะ
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องแซะหลวง, เอื้องแซะหอม(เชียงใหม่) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium scabrilingue Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยมีขนสั้นละเอียดสีดำปกคลุม
ใบ :
รูปรี กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 5-6 ซม.
ดอก :
ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อสั้นๆ 1-3 ดอก ออกตามข้อใกล้ปลายยอด ขนาดบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวหรืออมเขียวอ่อน กลีบปากสีเหลืองแกมเขียวถึงสีเหลืองส้ม หูกลีบปากตั้งขึ้นและมีลายสีเขียว มีกลิ่นหอมแรง
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าสนทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554